Yönetim

Konservatuvar Yönetim Kurulu

Küçült Yazı Tipi Büyüt
DOÇENT DR. İLKER KÖMÜRCÜ
Bölüm:MÜZİK BÖLÜMÜ
e - Posta:ilker.komurcu
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MELİKE BOLAT
Bölüm:SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
e - Posta:bolat.melike
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ABDULLAH SEMİH BİREL
Bölüm:ÇALGI YAPIMI VE ONARIMI BÖLÜMÜ
e - Posta:asemihbirel
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TURGAY TUNÇ
Bölüm:MÜZİK BÖLÜMÜ
e - Posta:turgaytunc
Telefon:2667496-154
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ CEMALETTİN BAYDAĞ
Bölüm:SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
e - Posta:cemalettin.baydag
Telefon:2667496-153
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BARBAROS ANDİÇ
Bölüm:SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
e - Posta:barbaros.andic
ÖZCAN BAYRAKTAR
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
Bölüm:DEVLET KONSERVATUVARI
e - Posta:ozcanbayraktar
Telefon:2911100-1290