Komisyonlar

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KOMİSYONLARI

Eğitim Komisyonu

1 Başkan Dr. Öğr. Üyesi Melike BOLAT 
2 Üye Öğr. Gör. Ekil KAYA
3 Üye Öğr. Gör. Sinan UÇAR
4 Üye Dr. Öğr. Üyesi Özgür KIRCALI

Mezuniyet Komisyonu

1 Başkan Dr. Öğr. Üyesi Melike BOLAT 
2 Üye Öğr. Gör. Ekil KAYA
3 Üye Öğr. Gör. Sinan UÇAR
4 Üye Öğr. Gör. Selen KIRCALI

Mezunlarla İletişim Komisyonu

1 Başkan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Semih BİREL
2 Üye Öğr. Gör. Dilek YÜKSEL
3 Üye Öğr. Gör. Rıza YILDIRIMKAYA
4 Üye Öğr. Gör. Ekil KAYA
5 Üye Öğr. Gör. Gonca YERLİKAYA

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu

1 Başkan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Semih BİREL
2 Üye Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAYDAĞ
3 Üye Öğr. Gör. Rıza YILDIRIMKAYA
4 Üye Dr. Öğr. Üyesi Turgay TUNÇ
5 Üye Öğr. Gör. Hasan Anıl SEPETÇİ

Burs Komisyonu

1 Başkan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Semih BİREL
2 Üye Dr. Öğr. Üyesi Özgür KIRCALI
3 Üye Öğr. Gör. Ayşen ÜSTÜN
4 Üye Öğr. Gör. Emel DOĞAN UĞURLU
5 Üye Öğr. Gör. Onur ÇUHACI

Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu

1 Başkan Dr. Öğr. Üyesi Melike BOLAT 
2 Üye Öğr. Gör. Ekil KAYA
3 Üye Öğr. Gör. Dr. Hacer MOHAN KÖMÜRCÜ

Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü

1 Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Semih BİREL

Sınav İtiraz Komisyonu

1 Başkan Dr. Öğr. Üyesi Melike BOLAT
2 Üye Dr. Öğr. Üyesi Özgür KIRCALI
3 Üye Dr. Öğr. Üyesi Barbaros ANDİÇ
4 Üye Dr. Öğr. Üyesi Cemaletttin BAYDAĞ
5 Üye Öğr. Gör. Cem DERTSİZ

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Tiyatro Anasanat Dalı Opera Anasanat Dalı Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Barbaros ANDİÇ (Başkan) Dr. Öğr. Üyesi Melike BOLAT (Başkan) Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Semih BİREL (Başkan) Dr. Öğr. Üyesi Turgay TUNÇ (Başkan)
Öğr. Gör. Hasan Anıl SEPETÇİ (Üye) Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAYDAĞ (Üye) Öğr. Gör. Sinan UÇAR (Üye) Öğr. Gör. Cem DERTSİZ (Üye)
Öğr. Gör. Ayşen ÜSTÜN (Üye) Öğr. Gör. Dilek YÜKSEL (Üye) Öğr. Gör. Rıza YILDIRIMKAYA (Üye) Dr. Öğr. Üyesi Özgür KIRCALI (Üye)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin