Öğretim elemanımızdan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Şan resitali

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin AKINCI, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ve Müzik Bölümü Başkanlığı tarafından yapılan davet üzerine Dr. Öğr. Üyesi Mehriban ALİYEVA'nın piyano eşliğinde şan konseri gerçekleştirdi. Konserde Mozart ve Handel aryalar, Napolitenler, liedler, Azerbaycan yöresinden besteler ve halk türküleri sunuldu. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin