Değişim Programları

Farabi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Üniversitemiz Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişim Programları Koordinatörlüğü’nde yürütülen  Farabi Değişim Programı, öğrenci ve öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince  kendi kurumları dışında başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı, gönüllülük esasına dayanır.

Üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yükseklisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler ile bu yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri, Farabi Değişim Programı’na katılabilirler.

Devlet Konservatuvarı Farabi Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin AKINCI

Farabi Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin