BÖLÜMLER

Müzik Bölümü

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Genel Bilgiler

Müzik Bölümümüz, ilk öğrencisini 2010-2011 yıllarında Yaylı Çalgılar Anasanat Dalına kabul ederek eğitim ve öğretim faaliyetlerine fiilen başlamış olup ilk mezununu 2014 yılında vermiştir. Müzik Bölümü, lisans düzeyinde eğitim ve öğretim veren dört (4) yıllık lisans programıdır. Müzik Bölümü altında aktif olarak sadece Müzik Anasanat Dalına öğrenci alınmaktadır.

Bölümümüz Müzik Anasanat Dalında öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler; eğitim ve öğretim faaliyetlerini enstrüman olarak keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, flüt ve piyano çalgılarından birisi ile yürütmektedirler. Eğitimi ve öğretimi yapılan tüm alan dersleri ve ortak dersler, her yıl iki dönem olacak şekilde esas meslek dersi (EMD), yardımcı meslek dersi (YMD) ve seçmeli dersler (mesleki/alan dışı) olarak ilgili öğretim planında belirtilmiştir.

Konservatuvar mezunu öğrenciler, Kültür Bakanlığına bağlı kurumlarda (Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi, TRT) çalışabilecekleri gibi aynı zamanda pedagojik formasyon eğitimlerini tamamladıkları taktirde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ya da özel eğitim kurumlarında da iş istihdamı (sözleşmeli/ücretli öğretmenlik vs.) bulabileceklerdir. Tüm bu iş olanakları dışında gerekli koşulları sağladıkları takdirde Yüksek Öğretim Kurumlarında akademisyen olarak da iş sahibi olabilmektedirler.

Öğretim Elemanları

Doç. Dr. İlker KÖMÜRCÜ (Bölüm Başkanı V.)
Arş. Gör. Dr. İlkay GÖKSEL (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Turgay TUNÇ
Dr. Öğr. Üyesi Özgür KIRCALI

Öğr. Gör. Dr. Hacer MOHAN KÖMÜRCÜ
Öğr. Gör. Emel DOĞAN UĞURLU
Öğr. Gör. Gonca YERLİKAYA
Arş. Gör. Can ŞAHİN

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin