BÖLÜMLER

Çalgı Yapım Bölümü

Küçült Yazı Tipi Büyüt

İlk çağlardan günümüze kadar insanoğlu doğadaki seslerden her an etkilenmiş ve onların gizemli dünyasındaki kapıyı her zaman aralamaya çalışmıştır. Sesin sihirli etkisini keşfettikten sonra konuşmayı ve iletişim kurmayı öğrenmiş daha sonrasında da seslerin birbirlerinden farklarını ayırt etmeye çalışmıştır. Gizemi çözme arayışı, doğadaki seslerin taklit edilmesi ile sürmüş ve bu sesleri taklit edebilmek için çeşitli araç-gereçler üretmeye çalışmışlardır. Yaptıkları ilkel çalgıları en önemli anlarında, ritüel ve ayinlerinde mistik bir zemin oluşturmak adına etkin ve verimli kullanabilmişlerdir. Bu gelişmeler ışığında daha çok bileşenli sesleri bu aletlerle birlikte kullanarak bugün ki çalgı diye tanımladığımız kimi basit kimi karmaşık sistemler üretmişlerdir. Çalgıların gelişimiyle müzik her dönemde değişikliğe uğramış, sonuç olarak da müzik sanatının dönemleri ortaya çıkmıştır.

Dünyada çalgı üretiminin sistematik temelleri skolastik dönem sonrasında atılmıştır. 16 ve 17. Yüzyıllarda doruk noktasına ulaşmış ve günümüzde hala o yüzyıllarda öngörülen üretim sistem ve modelleri kullanılmaktadır. Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından önceki süreçte diğer batılı ülkelerle olan kültürel etkileşmeler sonucunda Darrül -elhanın kurulmasıyla başlayan sistematik müzik ve çalgı üretimi süreçleri yaşanmış, Cumhuriyet döneminde Musiki Muallim Mektebi ve konservatuvarların kurulmasıyla birlikte çalgı üretim çalışmalarına hız verilmiştir. Bu gün ülkemizde yalnızca dört üniversitemizde çalgı yapım bölümleri açılmıştır. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler “Luthier” (Çalgı yapımcısı) ünvanı ile mezun olmaktadır. 

Luthier “Lut” yapımcısı anlamına gelir. Lut, antik çağlarda yapılmış bir çalgı türüdür. Günümüzde çalgı yapımcıları geçmişten günümüze kadar ulaşmış bu isimle adlandırılırlar. Çalgı yapımcısı öncelikle sabırlı ve disiplinli olmalıdır. İyi bir gözlemci, analitik düşünme kabiliyetine sahip, interdisipliner çalışma becerileri yüksek, yaratıcılık ve hayal dünyası zengin ve araştırmacı bir yapıda olmalıdır. Sesler arasındaki tonal farklılıkları hissedebilecek ve çalgı çalabilecek kadar müzisyen, yaptığı çalgıların teknik çizimlerini, resimlerini yapabilecek kadar ressam, hayal ettiklerini ürettiği eserlere aktarabilecek kadar da yaratıcı bir düşünceye sahip olmalıdır. Çalgı yapımcısı üreteceği çalgıyı tasarlarken matematiksel hesaplar yapar, fiziksel olarak sesi ve seslerin harmoniksel davranışlarını bilir, onlara yön verebilir, hazırlayacağı cilaların içeriğindeki kimyasal maddeleri tanır ve onların hangi koşullarda, nasıl tepkimeler vereceğini bilir. Organoloji bilimin içerdiği tüm kavramlar ve incelediği tüm çalgılarla ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Çünkü müzik yapmada kullanılan tüm çalgıların ses üretme yöntemleri ve yapılış biçimleri birbirleri ile çok yakından ilişkilidir. İyi ve nitelikli bir çalgı yapımcısı yaylı çalgıların tarihsel süreç içindeki gelişim ve değişimlerini dünyaca ünlü çalgı yapımcılarını ve onların ürettikleri çalgıların hangi müzisyenlerce çalındığını ve mevcut durumları ile ilgili detaylı bilgi birikimine sahip olmalıdır. Ürettiği çalgılar müzik yapmada kullanılacağı için ilgili müzik türleriyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmalıdır. Yaylı çalgı yapımı sanatının sistematik bir temeli vardır. Yaylı çalgı yapımında örnek alınması gereken sistem ve yapısal tekniklerin başında “Stradivari il Cremonese” ekolü daha açık bir ifade ile İtalyan Stradivari stili ve yapı disiplini gelmektedir. Çalgı yapım eğitiminin ilk aşamasında klasik periyotta yapılan yaylı çalgıların teknik, estetik, teorik analizlerinin yapılması gibi kavramlar tüm dünyada ve ülkemizdeki yaylı çalgı yapım okullarında uygulanmaktadır. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü öğretim planları özgün ve düzeyli bir modelde çağdaş öğretim uygulamaları sunmak amacıyla uluslararası yaylı çalgı yapım enstitüleri ve yapım okullarının programları doğrultusunda günümüzün teknolojik standartlarına uygun olarak geliştirildi. Bölümdeki çalışmalar dünyamızdaki teknolojik gelişme ve araştırmalardan uzak kalmadan uluslararası ilişkilerle güçlendirilmektedir. Avrupa standartlarında teknik malzeme ve donanım olanakları ile atölye çalışmaları ve bilimsel araştırma yapma koşulları sürekli geliştirilmekte yeni tasarımlarla düzenlenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerimizde luthiyeliğin temel disiplinlerinden olan kültürel ve bilimsel yapı ile birlikte, bilgi-beceri, estetik-algılama, yorumlama-çözümleme ve yaratıcılık yetenekleri geliştirilmektedir. Bülent Ecevit Üniversitesi Çalgı Yapım Bölümü Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalı olarak, yukarıda bahsettiğimiz konularda bilgi ve deneyim olarak nitelikli, akademik bir anlayışla, hassasiyetle eğitilmiş, genel kültürü yüksek, sanatsal değerlerlerle donatılmış, yaylı çalgı yapımcıları yetiştirmek amacını gütmektedir. 

Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümümüzün 2015 yılı Nisan Ayında Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrasında gerçekleştirdiği sergi büyük bir ilgi ile karşılanmış, etkileri uzun bir zaman sürmüştür. Dünyanın en önemli Keman sanatçılarından biri olan Soyoung Yoon konserinde bizim bölümümüzde üretilen bir kemanla konser vermiştir. 

Bölümümüzün öğretim elemanları dünyaca ünlü keman yapım yarışmaları olan Almanya – “Wittenwalt” İnternational Violin Making Competition, İtalya Cremona “Triennale” İnternational Violin Making Competition ve Polonya Poznan “Henryk Wieniawsky”  İnternational Violin Making Competition gibi dünyaca ünlü yarışmalara katılmışlardır. 

Müzik Sanatının en önemli gereksinimlerinden biri olan "Nitelikli" çalgı üretimi görevini büyük bir ciddiyet ve sorumluluk duygusuyla üstlenen bölümümüzde, geleneksel yaylı çalgı yapımının tüm incelikleri, tüm dünyaca benimsenmiş etkin bilimsel yöntemler kullanılarak, akademik bir hassasiyetle öğrencilerimize aktarılmakta ve çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü yakın geçmişte yapmış olduğu başarılı üretim ve işlerle, ulusal ve uluslararası platformlarda adından başarı ile bahsettirmiş, bölümümüzde üretilen çalgıların bazıları dünyaca ünlü müzisyenler tarafından konserlerinde çalınmış, ulusal basında defalarca kez haber olmuş, ülkemizin saygın müzik yazarları ve usta sanatçılarının övgü ile bahsettiği,  emin adımlarla marka değerini yükselttiğini gözler önüne sermiş bir akademik yapıdır. Bölümümüz Kozlu İncirharmanı yerleşkesinde 22 lisans öğrencisi ile çalgı üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Öğretim Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Semih BİREL (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Cem DERTSİZ
Öğr. Gör. Rıza YILDIRIMKAYA
Öğr. Gör. Sinan UÇAR

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin